Mezi antigenními testy pro rychlou diagnostiku jsou značné rozdíly v kvalitě. V České republice se zatím systematické vyhodnocování výkonu testů (citlivosti a specificity) antigenních testů neprovádí, vyjma úzkých studií zaměřených na několik vybraných testů. Níže uvedený přehled je proto založen zejména na zahraničních hodnoceních.

UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv některé antigenní testy jsou schváleny řadou zahraničních institucí, je třeba si uvědomit, že za nejspolehlivější typ testu na COVID-19 se v současnosti považují PCR testy.  PCR testy přes svoji vyšší cenu a delší čas potřebný pro vyhodnocení poskytují zpravidla mnohem větší jistotu než výsledek rychlého antigenního testu. Řada vědců proto doporučuje PCR testy.

Hodnocení testů

Cílem této stránky je poskytnout indikativní přehled o výsledcích hodnocení vybraných rychlých antigenních testů dostupných na českém trhu jinými státy a významnými organizacemi. Zahrnuté testy jsou převzaty ze „Seznamu antigenních testů pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku pro použití laickou osobou“. Tedy v přehledu NEJSOU zahrnuty antigenní testy dostupné na českém trhu mimo tento seznam MZ (například testy pouze pro profesionální použití).

Pro aktuální seznam testů kladně hodnocených EU navštivte:
COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database (europa.eu)

V případě zájmu o dříve zveřejněná hodnocení testů v dílčích (národních) seznamech aktualizované k jaru 2022 nabízíme zobrazení výsledků v podobě tabulky.

Odhad klinické účinnosti antigenních testů v ČR

Pracovníci FIS VŠE se účastnili výzkumu hodnotícího antigenní testy. Analýza je založena na exportu agregovaných výsledků AG a PCR testů registrovaných v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) za období srpen-listopad 2021, která nám byla poskytnuta Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Celkem se jednalo o 6 milionů výsledků AG testů s průměrnou pozitivitou 1,27 %. Pro 217 000 AG testů byla k dispozici informace o navazujícím PCR testu provedeném do třech dnů a o kraji, ve kterém byl AG test proveden. Tyto spárované AG a PCR testy byly použity pro analýzu.

V rámci tohoto webu vám nabízíme možnost náhledu na souhrn zjištění.

Zobrazit více informací

Publikace výsledků

Kliegr Tomáš, Jarkovský Jiří, Jiřincová Helena, Kuchař Jaroslav, Karel Tomáš, Tachezy Ruth. Role of population and test characteristics in antigen-based SARS-CoV-2 diagnosis, Czechia, August to November 2021. Euro Surveill. 2022;27(33):pii=2200070. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.33.2200070

Metodika hodnocení testů

Tabulka obsahuje testy uvedené v „Seznamu antigenních testů pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku“ (dále jen Seznam MZ). Test je identifikován unikátní kombinací názvu testu a výrobce. Pokud byl test na Seznamu MZ uveden vícekrát (např. pro různé dovozce), byly tyto záznamy sloučeny do jednoho. Ze Seznamu MZ byl dále převzat údaj o typu testu. K jednotlivým testům bylo následně dohledáno, zda se test vyskytuje na některém ze sledovaných veřejných seznamů vydaných vybranými zahraničními institucemi. Byly vybrány následující instituce a seznamy:

 • Evropská unieCommon List (Společný seznam)
  • Na schválení seznamů se Česká republika přímo podílela jako člen Výboru Evropské komise pro zdravotní bezpečnost.
 • NěmeckoSARS-CoV-2 Test Sys­tems
  • Seznam udržovaný Ústavem Paula Erlicha je největší nalezený seznam z hlediska počtu vlastního nezávislého hodnocení testů, které byly úspěšně evaluovány (130).
  • Přesné výsledky hodnocení citlivosti dle hodnot Ct (Cq) byly převzaty z odborného článku [23]. Tento článek uplatňuje hranici citlivosti 75% pro úspěšně validovaný test při Ct<=25.
  • V některých případech jsme zaznamenali nesoulad mezi výsledky publikovanými v článku [23] a  seznamem SARS-CoV-2 Test Sys­tems , resp. údaji v německé státní databázi BfArM. Některé testy jsou v tabulce 2 (nevyhovující) ve [23], ale test stejného výrobce s velmi podobným názvem je zahrnut buď na pozitivním seznamu BfaRM („Eval PEI Ja“) nebo je u něj uveden příznak („Eval PEI Nein“), který značí, že test nebyl hodnocen (ačkoliv je na seznamu hodnocených testů ve [23])
 • Spojené královstvíSeznam testů, které prošly evaluací 3a
  • Testování je prováděno v renomované laboratoři PHE Porton Down ve spolupráci s univerzitou v Oxfordu. Celkem bylo v první fázi hodnoceno přes 120 testů, z nich pouze 30 % vyhovělo a postoupilo do druhé fáze hodnocení. Na seznamu jsou uvedeny testy, které prošly fází 3a.
 • Světová zdravotnická organizace (WHO)Emergency Use Listing
  • Česká republika je členem WHO.
 • FINDTest directory
  • FIND je nezisková organizace se sídlem v Ženevě, která provádí nezávislé hodnocení testů. Na hodnocení testů touto organizací se mj. odkazují některé dokumenty EU a WHO.
 • IndieList of Rapid Antigen Test Kits for COVID-19, validated by ICMR
  • Indická vládní agentura ICMR udržuje a pravidelně aktualizuje seznam antigenních testů, které prošly jejím hodnocením. Dle stavu k 28.6.2021 Indie vyhodnotila 118 testů (včetně revalidací), z nichž 44 vyhovělo.
  • Indie také publikuje negativní seznam testů, které byly hodnoceny, ale evaluací neprošly.
 • Česká republika – Pro Českou republiku byly použity výsledky studie antigenních testů, které byly výstupem pilotního projektu realizovaného Státním Zdravotním Ústavem v Ostravě v období 26.10.-5.11.2020.

Často kladené dotazy

Výrobce uvádí citlivost antigenního testu blízkou 100 %, je to reálné?

V Česku si mohla veřejnost pro samotestování vybrat z více jak stovky různých rychlých antigenních testů, kterým byla udělena výjimka od Ministerstva zdravotnictví. Ačkoliv pro udělení výjimky musel dovozce testu předložit validační studii dokládající vysokou kvalitu testu, požadovaná citlivost 90 % nebo vyšší je jen zřídka potvrzena v nezávislých studiích (viz např. [1, str. 21-22]). Srovnání testů na základě údajů výrobců dále komplikuje to, že na studie nejsou kladeny jednotné požadavky [2, str. 34,43]. Další komplikací je, že studie výrobců byly nezřídka provedeny mimo Evropskou unii, například v Číně, kde je většina antigenních testů vyráběna.

Jsou mezi značkami antigenních testů rozdíly?

Ve vědecké literatuře je dostupná řada studií ukazujících na rozdílnou kvalitu testů. Například nedávná irská vládní studie srovnávající několik testů ukazuje, že reálná citlivost testů je zpravidla nižší než deklarovaná výrobcem, přičemž velikost rozdílu se liší dle značky [1]. K podobným závěrům dospěly vědecké studie (viz např. [16,23,24]).

Jsou antigenní testy vhodné pro osoby bez symptomů?

Evaluace antigenních testů ukazují, že citlivost testů výrazně klesá pro asymptomatické osoby. Asi nejrozsáhlejší studie byla provedena formou 23 463 párovaných PCR a antigenních testů na populaci vysokoškolských atletů v USA [21]. Studie využila antigenní test výrobce Quidel, který také studii financoval.

 • Citlivost antigenního testu na asymptomatických atletech 35.7%
 • Testy byly provedeny certifikovaným personálem po zaškolení
 • Denní testování nezabránilo vzniku dvou ohnisek
 • K tomu mohl přispět pocit falešné jistoty po negativním testu
 • Autoři uvádí, že i při denním testování je potřeba uplatňovat zakrytí dýchacích cest a odstupy

Pro korejský test Abbott Panbio, což je patrně test s největším počtem schválení napříč vybranými institucemi, irská vládní studie zjistila pro asymptomatické případy citlivost pouze 51,9 % [1]. Tedy test odhalil pouze asi polovinu nakažených osob. Jiná studie využívající test Innova, který se vyrábí v Číně a je využívaný pro plošné testování ve Spojeném království, odhalila pouze 3 % nakažených asymptomatických studentů [2, str. 42]. Studie amerického CDC uvádí, že jiný antigenní test minul 59% nakažených asymptomatických studentů (citlivost 41%) [19].

Jsou asymptomatické osoby nakažlivé?

Dle odhadů citovaných americkým Centrem pro kontrolu nemocí (CDC) se přes 50 % přenosů uskuteční od osob, které jsou buď předsymptomatické nebo asymptomatické [5, 6].

Jsou antigenní testy vhodné pro osoby s nízkou virovou náloží?

Německý ústav Paula Ehrlicha uvádí, že citlivost antigenních testů je řádově nižší než citlivost PCR testů. Tento druh testů tedy má dle této autority smysl pro osoby s vysokou virovou náloží. Dle stejného zdroje je vysoká nálož asociovaná s obdobím 1-3 dnů před nástupem symptomů a ranným symptomatickým obdobím 5-7 dnů po nástupu symptomů [9].

Jsou osoby s nízkou virovou náloží nakažlivé?

Řada autoritativních studií uvádí, že ano. Jedná se například o zprávu irského ministerstva zdravotnictví (Health Services Ireland) [1] a zprávu Královské statistické společnosti (Spojené království) [2]. Ta posledně jmenovaná uvádí, že infekční virus může být vykultivován ze třetiny vzorků s nízkou virovou náloží (Ct>25).

Jak se mění citlivost antigenních testů při použití u dětí?

Většina studií proběhla na dospělé populaci. Podařilo se nalézt dvě studie s dostatečně velkými vzorky dětí.

U dětí ve  švýcarské studii [7] byla zjištěna menší citlivost testů než u dospělých:

 • V případě asymptomatických dětí byla zjištěná citlivost 43 %,
 • V případě symptomatických dětí byla zjištěná citlivost 73 %.
 • Menší citlivost byla zjištěna při testování dětí mladších 12 let (než u starších dětí).
 • Uvedené výsledky jsou pro test Panbio (Abbott Diagnostics, Ltd. Korea)

Podobné výsledky byly zjištěny v další studii z USA [20]:

 • V případě asymptomatických dětí byla zjištěná citlivost 57.1 %.
 • V případě symptomatických dětí byla zjištěná citlivost 75.9 %.
 • Menší citlivost byla zjištěna při testování dětí než dospělých.
 • Uvedené výsledky jsou pro test BinaxNOW (Abbott Diagnostics, Ltd. Korea)*.
 • V této studii byly asymptomatické případy převážně v předsymptomatické fázi nikoliv ve fázi zotavování.

Výsledy zjištěné v Mexiku [22] potvrzují horší výsledky u dětí, než byl průměr v této studii:

 • Symptomatické děti ve věku 0-13 let: 35.9%
 • Symptomatické děti ve věku 14-17 let: 37.1%
 • Uvedené výsledky jsou založené na výsledcích vícero typů testů schválených v Mexiku. Použité testy zahrnují test výrobce Genrui, který také dodával testy do škol v ČR.

* Testy BinaxNOW a Panbio mají podle stránek výrobce podobný biologický základ. BinaxNOW se používá v USA a Panbio v Evropě.

Je spolehlivější odběr z nosu nebo z nosohltanu?

Studie srovnávající odběr z nosohltanu s odběrem z nosu pro rychlé antigenní testy provedená organizací FINDX uvádí pokles citlivosti o 4.5 % při odběru z nosu oproti nosohltanu. Výsledek je pro test Panbio (Abbott Diagnostics, Ltd. Korea) [8]. Jiné studie uvádí srovnatelné výsledky pro oba způsoby odběru [12].

Je spolehlivý odběr ze slin nebo z ústní části hltanu?

Pro tyto způsoby odběru je k dispozici velmi omezený počet nezávislých studií. Zpráva věnovaná testům ze slin Evropského střediska pro kontrolu nemocí (ECDC) uvádí, že vhodnost odběru ze slin pro rychlé antigenní testy není podporována dostupnými daty [17]. Na základě rozhodnu expertů Výboru pro zdravotní bezpečnost EU z 6. července 2021 nebudou slinné testy zařazovány na Společný seznam („Common List“) [18]. 

O problematických výsledcích těchto testů svědčí to, že na stránce indického regulátora je uvedeno 9 neschválených rychlých antigenních slinných testů, ale ani jeden schválený test [15]. Doporučení pro testování pomocí antigenních testů v USA také nepočítají s tím, že by se vzorky pro antigenní testy odebraly jinak než z nosohltanu nebo z nosu [11].

Přes výše uvedené výsledky byly v České republice schváleny testy, které používají i jiné způsoby odběru než z přední části nosu nebo nosohltanu. Tyto testy používají sliny získané z dutiny ústní získané výtěrem, sputum, či stolici. Tyto testy byly schváleny na základě validačních studií dodaných výrobci (dovozci), dle kterých testy dosahují klinické citlivosti 90 % nebo vyšší. Některé studie dokonce deklarují citlivost 100 %. V nedávno publikované metaanalýze ale dosáhly odběry ze slin nejnižší agregované citlivosti ze všech typů odběru – pouze 37,9 % [12].

Typ vzorku Citlivost N (počet vzorků)
Nosohltan (příp. nosohltan + orofarynx) 71,6 % 59 810
Přední nebo střední část nosu 75,5 % 25 814
Ústní část hltanu (orofarynx) 53,1 % 5 165
Sliny 37,9 % 1 088

Citlivost rychlých antigenních testů v závislosti na způsobu odběru. Zdroj: [12]

Z uvedeného plyne, že výsledky nezávislých vědeckých studií jsou ve zjevném rozporu s deklarovanou citlivostí ze strany výrobců (dovozců). V případě testů ze stolice není v rozsáhlé metastudii [12] zmíněna žádná studie, která by se na tento druh testu zaměřila.

Jaký je vliv odbornosti osoby provádějící test na výsledek testu?

Následující tabulka ilustruje rozdíl v citlivosti testů na základě toho, kdo test provádí [10].

Zkušenost osoby provádějící text
Vládní studie ověřující kvalitu rychlých antigenních testů  – Spojené království
Test prováděn vyškoleným zdravotníkem 70.0 % 156 z 223 správně označeno jako pozitivní
Test prováděn samostatně vyškoleným členem veřejnosti na základě protokolu 57.5 % 214 z 372 správně označeno jako pozitivní

Údaje pro test Innova SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test. Zdroj: [10]

Uplatňují jednotlivé instituce stejně přísná kritéria při posuzování testů?

Způsoby hodnocení testů se mezi institucemi liší. Např. v České republice bylo pro udělení výjimky potřeba, aby test dosáhl klinické citlivosti 90% nebo vyšší, zatímco například WHO požaduje 80% a v Indii jsou požadavky ještě nižší.  Nicméně i přes zdánlivě přísnější požadavky je v ČR více schválených testů než například v Indii. Pravděpodobnou příčinou je to, že v ČR postačuje, aby uvedená hodnota byla uvedena v klinické studii dodané dovozcem, zatímco jiné státy a organizace provádí vlastní hodnocení testů.

Samotné vlastní hodnocení provedené zahraničními organizacemi se také odlišuje. Některé typy evaluací využívají reálné vzorky, jiné jsou založeny na analytické metodě, kdy je známá koncentrace analytu (virového antigenu) do vzorku uměle zanesena (vzniká tzv. spiked sample). Někdy jsou obě metody kombinovány. Zpráva Královské statistické společnosti (Spojené království) uvádí, že evaluace založená na analytické metodě může vykazovat výrazně odlišné výsledky oproti použití reálných vzorků [2, str. 39].

Zajímavost. Zpráva Královské statistické společnosti uvádí jako příklad test Abbott ID-NOW, který vykázal v evaluaci americké agentury FDA 100% citlivost na základě analytické metody. Test byl následně použit pro testování účastníků události v Růžové zahradě Bílého domu, na které se nakazilo 31 účastníků včetně prezidenta Donalda Trumpa. Následná analýza testu na reálných datech ukázala, že odhadovaná reálná citlivost testu je pouze 73 % [2, str. 34].

Novinky

30. srpna 2022: Zveřejněn odkaz na open acess článek Role of population and test characteristics in antigen-based SARS-CoV-2 diagnosis, Czechia, August to November 2021, úprava struktury webu, aktualizace dat.

5. dubna 2022: Data aktualizována k novým verzím podkladových seznamů.

20. ledna 2022: Část dat aktualizována proti novým verzím podkladových seznamů.

9. ledna 2022: Část dat aktualizována proti novým verzím podkladových seznamů.

1. prosince 2021: Aktualizována data k verzi Společného seznamu EU vydané k 10. listopadu 2021, proběhly také aktualizace vůči dalším seznamům.

28. listopadu 2021: Přidána experimentální podpora pro zobrazování přesné citlivosti u testů ze stuie PEI [23].

25. listopadu 2021: Doplněna studie [22] potrvrzující nízkou citlivost antigenních testů obvzlášť u dětí.

10. listopadu 2021: Publikována nová verze Společného seznamu.  Změny k této verzi nejsou do covidtesty.vse.cz ještě promítnuty.

9. listopadu 2021: Seznam zohledňuje novou verzi Společného seznamu z 20. října 2021.

20. října 2021. EU vydala další verzi Společného seznamu. Nově je rozlišováno mezi testy, pro které jsou pouze in vitro studie, a testy pro které je k dispozici klinická studie.

19. srpna 2021: Doplněny výsledky dalších vědeckých studií.

21. červenec 2021: Zakázku na testy do škol vyhrála firma Batist Medical. Za jeden antigenní test Česko zaplatí 19 korun

Pozn. V Německu se v přepočtu okolo 20 Kč pohybují maloobchodní ceny za levnější antigenní testy, např. zde za 85 centů nebo zde za 80 centů.

15. červenec 2021: Vyšla vědecká studie ukazující, že denní antigenní testy nebyly schopné plně zabránit přenosu Sars-Cov-2 mezi vysokoškolskými atlety.  Párové použití antigenních a PCR testů odhalilo  celkem 21 pozitivních osob, z nich pouze 3 (14%) byly odhaleny antigenním testem, u zbylých 18 (86%) vyšel antigenní test negativně.

14. červenec 2021: Evropská unie aktualizovala seznam „Common List“. V rámci aktualizace byly vyloučeny testy z jiných způsobů odběru než z nosu, orofaryngu a nosohltanu. Nejsou tedy zahrnuty testy z slin, sputa, či stolice.

25.června 2021: MŠMT publikovalo postup pro antigenní testování ve školách (od září).

červen 2021: Královská statistická společnost vydala rozsáhlou 90-stránkovou zprávu věnovanou diagnostickým testům na COVID-19. https://rss.org.uk/policy-campaigns/policy-groups/working-group-on-diagnostic-tests/

10. června 2021: Lékový úřad USA (FDA) stáhl test Innova m.j. z důvodu, že výrobcem udané charakteristiky testu nereprezentovaly výsledky klinických studií. Jedná se o hlavní test využívaný ve Spojeném království, kde vláda za tento test utratila 2.8 miliard liber (cca 88 miliard Kč).

4. června 2021: Irská vládní skupina pro evaluaci antigenních testů vydala sadu doporučení na základě vlastního hodnocení testů.

 • Pouze jeden z hodnocených testů měl citlivost nad 90 %.
 • Skupina se ztotožňuje s nevhodností slin pro rychlé antigenní testy kvůli výrazně nižší citlivosti.
 • Hlavním závěr: Kvalita rychlých testů se výrazně liší, neměly by být zaměnitelné.

3. května 2021: Evropské středisko pro kontrolu nemocí vydalo zprávu věnovanou slinným testům. Zpráva konstatuje, že současné studie nepodporují vhodnost odběru ze slin pro rychlé antigenní testy nebo testy na protilátky.

20. dubna 2021: Vyšla jedna z prvních studií kvantifikujících citlivost rychlých antigenních testů u dětí.

 • V případě asymptomatických případů citlivost 43 %, u vyšší virové zátěže 86 %.
 • Menší citlivost u dětí mladších 12 let.
 • Výsledky jsou pro test Abbott Panbio (Jižní Korea).

Zdroje

 1. Health Service Ireland. COVID-19 antigen test validation summary report. https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/covid-19-antigen-test-validation-summary-report.html [2. července, 2021]
 2. Royal Statistical Society Diagnostic Tests Working Group, Report JUNE 2021. https://rss.org.uk/policy-campaigns/policy-groups/working-group-on-diagnostic-tests/
 3. Comparative evaluation of the sensitivities of SARSCoV-2 antigen rapid tests. 25.6.2021 https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/EN/newsroom-en/dossiers/evaluation-sars-cov2-antigen-tests-overview-04-12-2020.pdf
 4. EU health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests, including those of which their test results are mutually recognised, and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf [2. července, 2021]
 5. Evaluation of Abbott BinaxNOW Rapid Antigen Test for SARS-CoV-2 Infection at Two Community-Based Testing Sites — Pima County, Arizona, November 3–17, 2020. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e3.htm?s_cid=mm7003e3_w
 6. Moghadas SM, Fitzpatrick MC, Sah P, et al. The implications of silent transmission for the control of COVID-19 outbreaks. Proc Natl Acad Sci U S A 2020;117:17513–5.
 7. L’Huillier, Arnaud, et al. „Diagnostic accuracy of SARS-CoV-2 rapid antigen detection testing in symptomatic and asymptomatic children in the clinical setting.“ medRxiv (2021). https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.15.21255577v1
 8. FIND Evaluation of Abbott. Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASAL). External Report Version 1.0, 11 February 2021 https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2021/02/Panbio_Nasal_Ag-Public-Report_20210211v1.pdf
 9. Paul Ehrlich Institut. Mindestkriterien für SARS-CoV-2 Antigentests im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1 TestVO: Antigenschnelltests.11.6.2021 https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/mindestkriterien-sars-cov-2-antigentests-01-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=6
 10. Team, Lateral Flow Oversight, and Tim Peto. „COVID-19: Rapid Antigen detection for SARS-CoV-2 by lateral flow assay: a national systematic evaluation for mass-testing.“ medRxiv (2021). https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.13.21249563v2
 11. Interim Guidance for Antigen Testing for SARS-CoV-2. Updated June 14, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html
 12. Bruemmer, Lukas E., et al. „The accuracy of novel antigen rapid diagnostics for SARS-CoV-2: a living systematic review and meta-analysis.“ medRxiv (2021). https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.26.21252546v1
 13. Antigen Template for Test Developers. FDA. https://www.fda.gov/media/137907/download
 14. List of Rapid Antigen Test Kits for COVID-19, validated by ICMR https://www.icmr.gov.in/ckitevaluation.html [dokument z 28.6.2021]
 15. List of companies / vendors of Saliva Based Rapid Antigen test kits for COVID-19 validated / being validated by ICMR. https://www.icmr.gov.in/ckitevaluation.html [dokument z 3.5.2021]
 16. Dinnes, J., Deeks, J. J., Berhane, S., Taylor, M., Adriano, A., Davenport, C., … & COVID, C. (2021). Rapid, point‐of‐care antigen and molecular‐based tests for diagnosis of SARS‐CoV‐2 infection. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3).
 17. Considerations for the use of saliva as sample material for COVID-19 testing. Technical Report. ECDC. 3.května 2021. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-use-saliva-sample-material-covid-19-testing
 18. EU health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates. This document was agreed by the HSC on 17 February 2021. A fourth update was agreed by the HSC on 14 July 2021 . https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
 19. Pray, Ian W. „Performance of an antigen-based test for asymptomatic and symptomatic SARS-CoV-2 testing at two university campuses—Wisconsin, September–October 2020.“ MMWR. Morbidity and mortality weekly report 69 (2021).
 20. Ford, Laura, et al. „Characteristics of children and antigen test performance at a SARS-CoV-2 community testing site.“ medRxiv (2021).
 21. Harmon, Kimberly, et al. „Surveillance testing for SARS-COV-2 infection in an asymptomatic athlete population: a prospective cohort study with 123 362 tests and 23 463 paired RT-PCR/antigen samples.“ BMJ Open Sport & Exercise Medicine 7.2 (2021): e001137.
 22. Murillo-Zamora, Efrén, et al. „Performance of Antigen-Based Testing as Frontline Diagnosis of Symptomatic COVID-19.“ Medicina 57.8 (2021): 852. https://www.mdpi.com/1648-9144/57/8/852/htm
 23. Scheiblauer, Heinrich, et al. „Comparative sensitivity evaluation for 122 CE-marked rapid diagnostic tests for SARS-CoV-2 antigen, Germany, September 2020 to April 2021.“ Eurosurveillance 26.44 (2021): 2100441. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.44.2100441
 24. Puyskens, Andreas, et al. „Establishment of a specimen panel for the decentralised technical evaluation of the sensitivity of 31 rapid diagnostic tests for SARS-CoV-2 antigen, Germany, September 2020 to April 2021.“ Eurosurveillance 26.44 (2021): 2100442.

Kontakt

Autorem obsahu webu je doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. Odborná konzultace obsahu webu – RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.  Návrh webu Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D. Získání dat ze zahraničních seznamů – studenti VŠE.

Budete-li mít nějaký podnět k obsahu tohoto webu, např. návrh na doplnění či aktualizaci uvedených informací, využijte prosím následující formulář:

  captcha

  Odmítnutí odpovědnosti

  Informace a materiály uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou nabízeny v dobré víře. Autoři mají za to, že tyto informace jsou platné v době publikování. Nečiníme žádná prohlášení ani záruky ohledně přiměřenosti, spolehlivosti, úplnosti ani správnosti informací uvedených v tomto materiálu a nepřijímáme odpovědnost za případné nepřesnosti či neúplnost obsahu.

  Poděkování

  Tvorba tohoto přehledu je částečně podpořena z projektu CIMPLE (CHIST-ERA-19-XAI-003).

  Za poskytnutí dat pro Odhad klinické účinnosti antigenních testů na datech populace ČR děkujeme Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

  Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

  Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: